He sortit al carrer – Cartes a n’Eloi (132)

Petitó meu, avui t’escric aquesta carta des de la Plaça des Born. Amb el Diari hem participat a la fira “Sortim al carrer”, i hem traslladat els ordinadors molt prop de la pirámide per estar al costat de les desenes d’entitats i associacions que fan feina per Ciutadella. Aquí hem mostrat una petita part de l’elaboració del Diari, però sobretot hem pogut comprovar que allò que anomenen teixit social està molt i molt viu.

La feina de les entitats és vital per al bon funcionament d’una societat. Les persones necessitam relacionar-nos, unir-nos i treballar conjuntament per aconseguir els nostres objectius. Tenim estructures polítiques i administratives a tots els nivells (algunes més efectives que altres, i fins i tot algunes de molt qüestionables), però açò no és suficient. Les entitats són imprescindibles per canalitzar reivindicacions i aficions.

De petit, vaig formar part de diverses associacions. Era més jove, tenia ganes de menjar-me el món i de participar activament en la societat. Fou una gran època, i vaig poder comprovar la feinada que s’ha de fer i que moltes vegades no s’aprecia. Per açò, avui, quan la meva situació familiar i laboral ja no em deixa ni temps ni forces per implicar-me més en aquesta societat en què vivim, valoro molt més el mèrit de qui forma part de qualsevol associació. La gran majoria d’ells ho fan sense esperar res a canvi, robant temps a altres activitats i amb la única recompensa de saber que fan alguna cosa en benefici del món que els envolta. Aquesta gent mereix un major reconeixement.

Per açò, em dol que moltes vegades, quan els polítics han d’aplicar les tisores, la primera tisorada la reben les associacions. Entenc que moltes vegades és difícil trobar alternatives, i resulta complicat decidir qui rep el retall que al polític, no en tenc cap dubte, no li agrada fer. Però les entitats no només necessiten suport econòmic. Hi ha altres coses que des dels poders públics es poden fer per ajudar a les associacions. Cal tenir en compte que, moltes vegades, aquesta gent voluntària fa una feina que no ha de fer llavors l’administració. Açò s’ha de destacar, i a vegades els polítics no ho acaben de veure.

Després de l’experiència d’ahir a la Fira, de conéixer més de prop les entitats i la seva feina, m’agradaria que la societat valorés més el seu paper.  És més, demanaria a qui pugui que s’impliqui de la manera que consideri més oportuna. Cadascú sabrà quina és la seva disponibilitat. Jo, de moment, em propòs difondre amb més força si cap l’activitat de les associacions des de la página d’aquest Diari.

One Response to “He sortit al carrer – Cartes a n’Eloi (132)”

  1. manumenorca dice:

    … Se han escrito varios artículos ya en éste medio digital, pero todavía no he visto ni un sólo listado de dichas asociaciones. ¿Tan difícil era mencionarlas todas?

Leave a Reply